Certyfikat konferencji – gwarancja rzetelnej wiedzy i najwyższych standardów! - Konferencja Oswoić skoliozę

Certyfikat konferencji – gwarancja rzetelnej wiedzy i najwyższych standardów!

Z dumą informujemy, że nasza konferencja uzyskała pozytywną weryfikację Systemu Oceny Wydarzeń Edukacyjnych (SOWE) i otrzymała certyfikat potwierdzający zgodność z Kodeksem Etycznych Praktyk Biznesowych Izby Polmed oraz Kodeksem Etyki branży technologii medycznych MedTech Polska.

Certyfikat SOWE to prestiżowe wyróżnienie, które przyznawane jest wydarzeniom edukacyjnym spełniającym najwyższe standardy merytoryczne i etyczne. Oznacza to, że nasza konferencja:

<index> Jest zgodna z zasadami rzetelności i transparentności.

Prezentuje rzetelną i obiektywną wiedzę.

Zapewnia uczestnikom wysoki poziom merytoryczny.

Buduje zaufanie do organizatorów i prelegentów.

Dodatkowo, certyfikacja potwierdza zgodność naszej konferencji z Kodeksem Etycznych Praktyk Biznesowych Izby Polmed oraz Kodeksem Etyki branży technologii medycznych MedTech Polska. Oznacza to, że podczas wydarzenia:

Certyfikacja SOWE jest dla nas potwierdzeniem, że organizujemy wydarzenia na najwyższym poziomie, dbając o rzetelność przekazywanej wiedzy i komfort uczestników.

Zapraszamy do udziału w naszej konferencji!

Dlaczego warto wziąć udział w certyfikowanej konferencji?

Masz pewność, że zdobędziesz rzetelną i obiektywną wiedzę.

Możesz liczyć na wysoki poziom merytoryczny prelekcji.

Budujesz zaufanie do organizatorów i prelegentów.

Masz pewność, że wydarzenie jest zgodne z zasadami etyki.

Możesz liczyć na atmosferę wzajemnego szacunku i dialogu.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji i rejestracji na stronie internetowej.

Scroll to Top