Prelegenci - Konferencja Oswoić skoliozę

Prelegenci

dr n. med.
Anna Danielewicz prof.UML

Ukończyła II Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w 2008 roku. Jest związana z Kliniką Ortopedii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie od początku swojej drogi zawodowej. W 2016 roku uzyskała specjalizację z ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W 2019 roku otrzymała stopień doktora nauk medycznych z wyróżnieniem. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu deformacji kręgosłupa oraz neuroortopedii, co obejmuje leczenie zachowawcze i operacyjne deformacji narządu ruchu powstałych w wyniku chorób układu nerwowego. W październiku 2023 r. otrzymała stanowisko profesora Uniwersytetu Medycznego. Jest prelegentką licznych wydarzeń medycznych zarówno w kraju jak i zagranicą.

Dr Anna Danielewicz jest członkinią Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.

W jej wykładzie zostaną rozwiane mity i przedstawione fakty dotyczące skoliozy. Omówione zostaną przyczyny powstawania skolioz, kryteria i metody wykrywania skoliozy u dzieci, w tym badanie kliniczne, radiologiczne oraz inne badania obrazowe.  

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki

Prof. dr hab. n. med.
Tomasz Kotwicki

Kierownik Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i rezydent Hospital Necker-Enfants Malades w Paryżu. Odbył staże i specjalistyczne kursy w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Francji, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii. Specjalista w ortopedii i traumatologii. Szczególne zainteresowania naukowe i kliniczne prof. Kotwickiego dotyczą chorób kręgosłupa dorosłych i dzieci, ortopedii dziecięcej, fizjoterapii i rehabilitacji narządu ruchu. Profesor Tomasz Kotwicki jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment SOSORT, International Research Society on Spinal Deformities IRSSD oraz Scoliosis Research Society SRS. Jest również prezesem Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej.

Pan profesor przedstawi sytuacje, w których operacja jest jedynym i zarazem najlepszym rozwiązaniem. Warto jednak pamiętać, że często są inne opcje. Np. nie trzeba operować wcale, gdyż skolioza nie jest niebezpieczna dla zdrowia. Albo można zastosować gorset korekcyjny przez okres dorastania i zatrzymać postęp skrzywienia, pozostawiając łagodną nieszkodliwą deformację. Albo można operować, ale nie – standardowo i z rozległym usztywnieniem, tylko operować jedną krzywiznę w skoliozie dwułukowej, albo operować część łuku skoliozy a nie cały łuk. Albo można operować skoliozę techniką mało inwazyjną, to znaczy bez naruszenia mięśni grzbietu. Albo operować techniką jeszcze mniej inwazyjną – czyli całkowicie bez usztywnienia kręgosłupa. Możliwości jest wiele a Rodzice mogą i powinni stać się partnerami ortopedy w doborze najlepszego rozwiązania dla swojego dziecka.

dr n. med. Tomasz Potaczek

dr n. med.
Tomasz Potaczek

Dr Tomasz Potaczek ukończył Wydział Lekarski Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 2003 roku. Od 2005 roku jest zatrudniony w Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem, od 2006 także w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Uniwersytetu Jagiellońskiego na stanowisku adiunkta. W 2011 roku uzyskał tytuł Specjalisty ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W 2012 roku otrzymał z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych za swoją pracę dotyczącą „Historii naturalnej deformacji kręgosłupa u chorych z rdzeniowym zanikiem mięśni”.

Dr Tomasz Potaczek jest członkiem licznych towarzystw naukowych, w tym:

  • od 2023 r.Prezydentem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa
  • AOSpine (Chairman AOSpine Poland),
  • EuroSpine, Spine Society of Europe,
  • Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej.

Jest również wykładowcą wielu międzynarodowych kursów i współorganizatorem konferencji naukowych, bierze także udział w działalności organizacji non-profit.

Dr Tomasz Potaczek specjalizuje się w leczeniu schorzeń i deformacji kręgosłupa zarówno u dzieci, młodzieży jak i u osób dorosłych.

Wystąpienie dotyczyć będzie zaburzeń osi kręgosłupa w płaszczyźnie bocznej. W czasie prezentacji uzyskają Państwo odpowiedzi na następujące pytania: 1. Jakie są główne zaburzenia osi kręgosłupa dotyczące płaszczyzny bocznej? 2. Jaki jest najczęstszy problem związany z zwiększoną kifozą piersiową u młodych osób? 3. W jakich okolicznościach można rozpoznać chorobę Scheuermanna, zwana też hiperkifozą młodzieńczą? 4. Jakie są możliwości leczenia zwiększonej kifozy piersiowej, zwłaszcza w przypadkach, gdzie występują dolegliwości bólowe i stały postęp deformacji? 5. Co to jest kręgozmyk, jak często występuje u dzieci i młodzieży i jak możemy ten problem rozwiązać? 6. W których sytuacjach leczenie operacyjne to jest najbardziej uzasadnione i jak ono przebiega, jakie niesie korzyści i potencjalne zagrożenia.

dr hab. n. med. Wiktor Urbanski

dr hab. n. med.
Wiktor Urbański

Dr n. med. Wiktor Urbański poszerzał wiedzę i doskonalił umiejętności praktyczne w uznanych klinikach w Wielkiej Brytanii. Między innymi, w 2013 roku odbył 3-miesięczny staż w oddziale chirurgii kręgosłupa (Spinal Unit) szpitala Sheffield Teaching Hospital w Wielkiej Brytanii. W 2014 i 2015 roku należał do kadry lekarzy Spinal and Orthopaedic Department w Great Ormond Street Hospital for Children w Londynie. Obecnie pracuje w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Dr n. med. Wiktor Urbański to specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii. Przeprowadza konsultacje u pacjentów dorosłych oraz dzieci. Głównym przedmiotem jego zainteresowań zawodowych jest chirurgia kręgosłupa oraz problematyka ortopedyczna u dzieci. Z jego prelekcji dowiedzą się Państwo: Kiedy metody nieoperacyjne nie powstrzymują powiększania się deformacji kręgosłupa, takich jak skolioza (skrzywienie boczne) czy kyfoza, konieczne jest zwykle leczenie operacyjne. – Dlaczego dziecku proponowane jest leczenie operacyjne i jaki jest cel leczenia? – Co wpływa na decyzję o metodzie leczenia? – Jakie są zalety i wady poszczególnych technik operacyjnych? – Czy istnieje ryzyko leczenia chirurgicznego? W trakcie wykładu postaramy się odpowiedzieć na te i inne pytania.

dr hab. n. med. Beata Rybojad prof. UML

dr hab. n. med.
Beata Rybojad prof. UML

Dr hab. n.med., prof. uczelni, Beata Rybojad jest związana z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym (dawniej: Dziecięcym Szpitalu Klinicznym) w Lublinie od 1996 roku. Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz pediatrii, od 01.10.2018r. kieruje oddziałem, a od 01.09.2019r. również nowo powstałą Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej. Prowadzi okoołoperacyjnie pacjentów kwalifikowanych m.in. do operacji skolioz. Czas wolny (a ma go mało:) spędza aktywnie z rodziną i przyjaciółmi, nie zapominając o potrzebujących- uczestniczy w akcjach charytatywnych.

Jej wykład będzie dotyczył okołooperacyjnego przygotowania dziecka przez lekarza anestezjologa. Rozmowa powinna dotyczyć nie tylko aktualnego stanu zdrowia, przyjmowanych leków, przebytych zabiegów i ewentualnych problemów związanych z poprzednimi znieczuleniami, ale też ogólnej kondycji fizycznej, ze stanem odżywienia i nawodnienia włącznie. Anestezjolog dokładnie wyjaśnia, na czym polega znieczulenie, jak będzie zwalczany ból, a także jak długo trwa okres głodzenia okołooperacyjnego.

dr n. med. Paweł Grabala

dr n. med.
Paweł Grabala

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, skupia się na kompleksowym leczeniu operacyjnym deformacji kręgosłupa u dzieci i młodzieży. Nabył umiejętności w renomowanych Klinikach Chirurgii Kręgosłupa w USA poprzez nadspecjalizacyjne szkolenie. Przeszedł liczne szkolenia w Europie i USA.

Od sierpnia 2017 roku jest członkiem Zarządu Global Outreach Scoliosis Research Society, prestiżowego towarzystwa chirurgów kręgosłupa.

Posiada pełne uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza w Wielkiej Brytanii jako członek GMC, z specjalizacją z ortopedii i traumatologii oraz nadspecjalizacją z chirurgii kręgosłupa.

W swoim wykładzie rozwieje wątpliwości na temat aktywności dziecka czy osoby dorosłej po operacji kręgosłupa. Skolioza idiopatyczna jest najczęstszą deformacją kręgosłupa spotykaną u nastolatków, a większe skrzywienia częściej występują u dziewcząt. W przypadku kobiet ze skoliozą, szczególne obawy budzą pytania o zdrowie i aktywność po operacji, zwłaszcza o możliwość zajścia w ciążę, przebieg ciąży i poród. Na podstawie przeglądu i analizy literatury medycznej ból pleców wydaje się być częstszy w tej populacji w czasie ciąży i związany jest z większym skrzywieniem kręgosłupa oraz zmniejszeniem lordozy lędźwiowej. Istnieją doniesienia o nieudanych próbach znieczulenia rdzeniowego u pacjentów po operacji skoliozy, oraz o mniejszych powikłaniach związanych ze znieczuleniem zewnątrzoponowym, jednakże można uzyskać skuteczną analgezję u pacjentów po przebytej operacji skoliozy. Częstość cięć cesarskich u pacjentek ze skoliozą notowana jest jako nieco większa, w stosunku do zdrowych kobiet, ale liczba ta zależy to od kraju, z którego pochodziło badanie. Pogorszenie skrzywienia występuje u niektórych, ale nie u wszystkich pacjentek w czasie ciąży, i zjawisko to występuje niezależnie od zastosowanego leczenia.

dr n. med. Andrzej Smętkowski

dr n. med.
Andrzej Smętkowski

Chirurg ortopeda, specjalizuję się w chirurgii kręgosłupa. Doświadczenie w diagnostyce i leczeniu chorób kręgosłupa zdobył podczas pracy w Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem w latach 2006-2019.

Obecnie pracuje w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz wykonuje operacje komercyjne w Szpitalu Św. Rafała i Szpitalu na Klinach.

W kręgu Jego zainteresowań znajdują się zespoły bólowe kręgosłupa (dyskopatia, przepuklina dysku, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, kręgozmyk) oraz deformacje kręgosłupa (skoliozy i kifozy, zaburzenia balansu kręgosłupa). Dodatkowo specjalizuje się w zastosowaniu technik małoinwazyjnych w chirurgii kręgosłupa (wertebroplastyka, kyfoplastyka, przezskórna stabilizacja kręgosłupa, dyscektomia endoskopowa). W trosce o najwyższą jakość usług stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach w kraju i za granicą.

Wykład będzie poświęcony problematyce skoliozy u pacjentów, którzy z różnych powodów nie byli poddani leczeniu w dzieciństwie lub jako młodzi dorośli. Porusza zagadnienia diagnostyki, kwalifikacji do operacji, przybliża na czym polega sama operacja oraz jak wygląda okres pooperacyjny. Omawia perspektywy vs oczekiwania dla osób, które podejmują decyzję o operacyjnym leczeniu skoliozy po 30. roku życia.

Prof. dr hab. n. med. Michał Latalski

Prof. dr hab. n. med.
Michał Latalski

Ukończył Akademię Medyczną w Lublinie. Jest kierownikiem Katedry i Kliniki Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Główne zainteresowania naukowe: chirurgia kręgosłupa dziecięcego, neuroortopedia, osteogeneza dystrakcyjna, modelowanie aktywności chrząstki wzrostowej. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej, EPOS, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.

Prof. Michał Latalski zajmuje się diagnostyką, oraz leczeniem zachowawczym i operacyjnym wrodzonych, jak również nabytych wad narządu ruchu u dzieci i młodzieży w tym m.in.:
– diagnostyką ultrasonograficzną rozwojowej dysplazji stawów biodrowych u niemowląt
– leczeniem gorsetowym i operacyjnym skolioz i deformacji kręgosłupa
– leczeniem deformacji kończyn, operacyjną korekcją osi, wydłużaniem kończyn metodą Ilizarowa
– leczeniem dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, w tym leczeniem botuliną (podanie pod kontrolą USG) i operacyjnym
– diagnostyką i leczeniem zmian guzopodobnych w obrębie narządu ruchu
– wspomaganiem leczenia z użyciem autogennych czynników wzrostu


Profesor opowie o tym, w jaki sposób leczone są dzieci z niepełnosprawnościami.   Dziecko z niepełnosprawnością to szczególny typ pacjenta. Ich specyficzne potrzeby i wymagania wielokrotnie różnią się od tych u dzieci zdrowych. Skolioza w tej grupie pacjentów może być bardziej nasilona i trudniej ją leczyć. Tematyka wykładu dotyczy omówienia rozpoznania, przebiegu i leczenia skoliozy u dzieci z niepełnosprawnościami oraz współpracy z rodzinami w zakresie opieki nad nimi.

Natalia Nowińska

Pacjentka Kliniki Ortopedii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Operowana przez zespół prof. Michała Latalskiego w styczniu 2022 roku oraz w czerwcu 2023 r. Natalka opowie swoją historię: życie ze skoliozą, operacja i wyzwania z nią związane oraz to jak żyje obecnie.

Historię uzupełni tata Natalki, który pokaże z czym mierzy się rodzic, i jakie dylematy musi rozstrzygać.

Karolina Harackiewicz

Karolina Harackiewicz

Pacjentka USOR Zakopane, lat 15 , pochodząca z Suwałk. Jej pasją jest piłka nożna i realizuje się w niej już ponad 10 lat. Obecnie uczennica II klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego GKS Górnik Łęczna i zawodniczka drużyny GKS Górnik Łęczna grającej w rozgrywkach na szczeblu centralnym U-16. Wielokrotna reprezentantka Polski Polish Soccer Skills.

Skolioza została zdiagnozowana w wieku 3 lat , operowana w USOR Zakopane przez dr Tomasza Potaczka w 2020 roku. Po roku przerwy, rehabilitacji, ćwiczeń powróciła na boisko i dalej cieszy się z możliwości rozwijania swoich piłkarskich umiejętności w najbardziej utytuowanym w Polsce klubie kobiecej piłki nożnej.

Scroll to Top